AFECTACIÓ

Des de l’any 2005 i fins la data actual, se celebren al recinte obert a l’aire lliure del Parc del Fòrum de Barcelona, nombroses actuacions musicals de gran format que es repeteixen any rere any de març a novembre, amb la conseqüent afectació produïda pel soroll de concerts, la circulació de milers de persones i els episodis d’incivisme ocasionats a la fí dels concerts.

En un radi aproximat d’un kilòmetre, al voltant del Parc del Fòrum, habiten més de trenta mil persones que formen part dels barris del Maresme i del Besòs, i Diagonal Mar, així com també de barris pertanyents al municipi veí de Sant Adrià de Besòs.

Més de trenta mil persones que patim al llarg de nou mesos l’any, les molèsties pel soroll produïdes per l’alta contaminació acústica durant els caps de setmana principalment, i també en dies laborables, i fins altes hores de la matinada.

Habitatges residencials i d’estudiants, Centre Fòrum Hospital del Mar, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), hotels i comerços formen part del teixit urbà afectat.


Àmbit d'afectació produïda pel soroll de concerts, la circulació de milers de persones i els episodis d'incivisme a la fí dels concerts
Principal àmbit d’afectació pels concerts

Els esdeveniments de gran format que es repeteixen anualment són l’orígen de l’afectació produïda pel soroll de concerts, la circulació de milers de persones i els episodis d’incivisme.
Alguns dels festivals són: Primavera Sound, Cruïlla, Telecogresca, Festival DGTL, Feria de Abril, OFF Week, Fiesta de Colombia, Fiesta de Bolívia, Fiesta de Ecuador, Soundit, Brunch, Reggaeton, Barcelona Beach Festival

Aquests festivals reuneixen més de 95.000 persones simultàniament, sobrepassant en excés la capacitat màxima permesa de 65.000 persones simultàniament, segons hi figura al web oficial de BSM.

Durant la celebració de la “Feria de Abril” d’enguany, al voltant d’un milió de visitants segons la pròpia organització, van circular fins altes hores de la nit pels entorns del Parc del Fòrum impedint el normal descans de les persones.

Les queixes per part de la ciutadania han estat constants al llarg dels anys, amb denúncies presentades a la regidoria del districte de Sant Martí, així com les trucades al 092 i 112 que han de constar degudament registrades a les bases de dades.

Per la localització i característiques del Primavera Sound 2022 hi van haver nombroses queixes, provinents de diversos punts del territori del front marítim situats a la comarca del Maresme.

Queixes que es van poder llegir a les xarxes socials a conseqüència de l’elevat soroll que es va escoltar durant la nit del divendres 3 al dissabte 4 de juny.

La Guàrdia Urbana del municipi de Premià de Dalt, ubicat a uns 20 kilòmetres del Parc del Fòrum, va rebre més de deu trucades de queixes produïdes pel so del festival.