ELS ORÍGENS

UNA QÜESTIÓ DE SALUT

Segons l’Organització Mundial de la Salut, i nombrosos estudis, el soroll ambiental és el segon factor, després de la contaminació atmosfèrica, que malmet la salut humana, particularment per la nit, i hi ha una forta evidència de que el soroll ambiental causa increments de la taxa cardíaca, despertars nocturns, canvis en les etapes del somni i ús de medicació, així com la relació directa amb la hipertensió, atacs de cor, depressió, canvis en els nivells hormonals, fatiga i accidents, afectant a adults i menors, sent aquests últims un grup especialment vulnerable, així com les dones embarassades, els treballadors a torns i les persones malaltes.

Concentració contra el soroll ambiental

PERQUÈ SORGIM

Stopconcerts sorgeix a conseqüència de les reiterades molèsties que persisteixen en el temps, des de l’any 2004, produïdes per l’alta contaminació acústica dels festivals musicals que se celebren al Parc del Fòrum de Barcelona, situat als barris del Besòs i el Maresme, i Diagonal Mar i per l’incivisme que aquests festivals comporten, que impedeixen de forma reiterada, el dret fonamental al descans, a la intimitat, a la inviolabilitat de domicili i contra la salut pública.

Article 24 de la Declaració Universal dels Drets Humans: “tota persona té dret al descans…”
Article 18 de la Constitució Espanyola: “…dret a la intimitat personal i la inviolabilitat del domicili…”

El dret al descans també és vulnerat en altres barris i espais de la nostra ciutat, perjudicats pel soroll de les terrasses i l’incivisme provocat pels botellots que són “tolerats i permesos” per l’administració municipal malgrat la seva pròpia normativa.


El març de 2022 es va constituir l’entitat “Assoc. Plataforma Stop Concerts”, que figura inscrita al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número de registre 70901 i NIF G-72648850.
L’entitat s’ha constituït sense ànim de lucre i sense patrimoni inicial.

Per aconseguir els objectius previstos treballem en els aspectes següents:
Reivindicar el Parc del Fòrum com espai obert permanentment per a la ciutadania i sense restriccions de cap tipus.
Traslladar els esdeveniments musicals del Parc del Fòrum a altres localitzacions dins l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i apartades d’habitatges propers.
Reduir els decibels en les fonts d’emissions musicals, a un màxim de 90db; aplicant canvis en les normatives i ordenances referides a la contaminació acústica.
Establir una limitació horària màxima per a la celebració d’esdeveniments musicals, excloent els horaris nocturns.
Reclamar la reactivació de la Comissió d’Usos Fòrum.
Demanar el canvi de classificació urbanística d’alguns sectors residencials del Fòrum (barris Besòs i Maresme) i Diagonal Mar, per ajustar-los a una normativa més estricta que permeti reduir el soroll.
Exigir a l’empresa pública municipal Barcelona Serveis Municipals (BSM) la màxima transparència en la difusió dels contractes de lloguer de l’espai públic que signen amb els promotors d’esdeveniments musicals.
Iniciar els processos necessaris per a exigir responsabilitats civils o penals als promotors d’esdeveniments musicals, així com a les administracions públiques quan les circumstàncies ho puguin requerir.


Manifestació contra el soroll ambiental i l'incivisme