ENTORN

El Parc del Fòrum per la seva localització i característiques meteorològiques, amb vents predominants de direcció O, E, SE, S, NE, durant els períodes primavera-estiu, és una de les causes per les quals el so dels múltiples escenaris (no només un) instal·lats durant els concerts, provoca que s’escolti el soroll a grans distàncies i en multitud de direccions des del Parc del Fòrum.

La humitat a l’entorn del Parc del Fòrum, degut la proximitat del mar, i les altes temperatures que es registren a l’estiu, són les altres causes que fan d’aquest espai el pitjor dels escenaris per al desenvolupament de concerts musicals a l’aire lliure.
Però la gran superfície de la qual es disposa, sumada a la plataforma marina contigua, són el gran reclam que utilitzen els promotors amb el consentiment de la gestora municipal de l’espai Barcelona de Serveis Municipals (BSM) i que provoquen l’alta contaminació acústica.

Cal tenir en compte, per exemple, que durant el festival Primavera Sound 2022, que es va celebrar al Parc del Fòrum, hi van haver una mitjana de cinquanta-quatre concerts diaris.


IMATGES DELS BARRIS BESÒS, MARESME I DIAGONAL MAR

Localització i característiques. Vista parcial Sant Adrià de Besòs
Vista parcial (nord-est) Sant Adrià de Besòs
Localització i característiques. Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Localització i característiques. Vista parcial barri Diagonal Mar
Vista parcial barri Diagonal Mar
Localització i característiques. Vista Parcial barri Diagonal Mar
Vista parcial barri Diagonal Mar
Vista parcial barris Besòs i Maresme
Vista parcial barris Besòs i Maresme
Vista parcial Barri Besòs
Vista parcial barri Besòs
Vista parcial barri Besòs i Sant Adrià de Besòs
Vista parcial barri Besòs i Sant Adrià B.

Per la localització i característiques del Primavera Sound 2022 hi van haver nombroses queixes, provinents de diversos punts del territori del front marítim situats a la comarca del Maresme. Queixes que es van poder llegir a les xarxes socials a conseqüència de l’elevat soroll que es va escoltar durant la nit del divendres 3 al dissabte 4 de juny.

La Guàrdia Urbana del municipi de Premià de Dalt, ubicat a uns 20 kilòmetres del Parc del Fòrum, va rebre més de deu trucades de queixes produïdes pel so del festival.