MANIFEST

Stopconcerts exigeix la supressió dels esdeveniments musicals de gran format a l’aire lliure, al Parc del Fòrum de Barcelona, que impedeixen el normal descans de la ciutadania

EXIGIM EL DRET AL DESCANS I DEMANEM

Que es traslladin els esdeveniments musicals del Parc del Fòrum a altres localitzacions dins l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i apartades d’habitatges propers.

Que mentre es facin concerts al Parc del Fòrum es limiti el nombre d’escenaris simultanis a un màxim de dos en qualsevol esdeveniment musical de gran format.

Que els horaris dels esdeveniments musicals programats al Parc del Fòrum se celebrin exclusivament en període diurn i fins a les 22:00h de la nit.

Que es cataloguin com a concerts de gran format aquells que superin un màxim de 2.000 assistents.

Que es rebaixin i respectin escrupolosament els decibels en emissió als esceneraris a l’aire lliure per sota dels 90 db.

Que es facin públics els registres digitals dels aparells limitadors de so, ubicats als escenaris, que obliga la normativa, per a garantir que no s’han sobrepassat els decibels màxims permesos, així com per a verificar els pics màxims registrats.

Que l’Ajuntament de Barcelona faci públics els registres sonomètrics de les instal·lacions permanents ubicades a l’entorn del Parc del Fòrum.

Que s’augmenti la dotació dels efectius policials de Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra, per a fer front amb plenes garanties de seguretat a l’increment de la mobilitat i per a evitar els episodis d’incivisme que es produeixen durant la celebració i la finalització dels concerts musicals.

Que es limitin per Decret d’Alcaldia els horaris dels comerços 24 hores, situats en un radi de 1.000 metres del Parc del Fòrum, ajustant els horaris de tancament, excepcionalment durant els concerts de gran format, als horaris de bars i restauració, per tal d’evitar els tradicionals botellots……..

Stopconcerts exigeix la supressió dels esdeveniments musicals de gran format a l’aire lliure, al Parc del Fòrum de Barcelona, que impedeixen el normal descans de la ciutadania.

POLÍTICS RESPONSABLES DELS ESDEVENIMENTS MUSICALS AL PARC DEL FÒRUM

JAUME COLLBONI I CUADRADO (PSC)
Alcalde Ajuntament de Barcelona


DAVID ESCUDÉ RODRÍGUEZ (PSC)
Regidor del Districte de Sant Martí

Responsable màxim de l’adjudicació de les autoritzacions per als festivals musicals que se celebren al Parc del Fòrum.

Stop Concerts exigeix la supressió dels esdeveniments a l'aire lliure al Parc del Fòrum
regidoriasantmarti@bcn.cat

LAIA BONET RULL (PSC)
Primera Tinenta d’Alcaldia i Presidenta de Barcelona de Serveis Municipals (BSM)

BSM és l’empresa pública de l’Ajuntament de Barcelona que gestiona i adjudica els espais del Parc del Fòrum als promotors dels esdeveniments.


FRANCES XAVIER MARCÉ CAROL (PSC)
Regidor de Cultura i Indústries Creatives

L’ICUB és una entitat pública empresarial de l’Ajuntament de Barcelona, encarregada de programar els diversos esdeveniments a Barcelona.